PM Specifikationer

PM är en tre-vägs högtalare med en 10" Peerless CC-line bas en 4.5" Peerless mellanregister och en 1" Peerless diskant. Mellanregisterelementet och diskanten är monterade på baffelns baksida i exponentialhorn med maskinskruvar och rampamuffar ingjutna i betongen. Basen är monterad på samma sätt i baffeln men framifrån. Baffeln är utformad så att den ska ge så låga diffraktions-effekter som möjligt samt att den ska se bra ut. Dessutom har stor vikt lagts vid att placera diskanten i rätt tids-läge i förhållande till mellanregisterelementet. Exponentialhornet, särskilt för diskanten, fungerar som en akustisk omvandlare. Fördelen med att använda ett horn i konstruktionen är att, när man kompenserar för hornets förstärkning i filtret så sänker man också distortionen. När man använder hornladdning får man dessutom en korrekt placering av diskanten i tids-lägesplanet. Mellanregisterhornets effektivitet är inte lika bra som för diskanten i min konstruktion p.g.a. omöjligheten att få plats med ett horn av rätta storleken i baffeln. Jag var tvungen att kompromissa i detta fallet liksom när det gällde tids-läget mellan basen och mellanregistret. Jag vände polariteten på basen istället så att slutresultatet blev ett fel på bara centimetrar.

Betongbaffeln är fäst i lådan med träskruvar så att man kan byta ett element om någonting skulle hända. Att utforma baffeln innebar mycket räknande och ritande. Då på sjuttitalet hade jag dessutom bara tillgång till en miniräknare. Jag beräknade exponentialkurvor ochritade upp alltihop i full skala för att hitta de rätta vinklarna på elementen så att de sammanstrålade på ett lagom lyssningsavstånd. Det visade sig att beräkningarna var riktiga. Det kom jag underfund om senare när jag gjorde mätningar på högtalarna. Baffelns lutning gör också att ljudbilden hamnar i en bra höjd även om högtalaren inte är så hög.

Lådan är tillverkad av fanerad 16 mm MDF förutom botten och ryggen. Dessa delar är tillverkade av 22 mm fanerad björkplywood. Högtalaren på bilden på hemsidan är fanerad med pyramid-mahogny. Jag har också fanerat i diverse andra träslag som t.ex. fågelögonlönn, padok, amerikansk valnöt, ask, furu, körsbär m.fl. Det är helt efter kundens önskemål. Basreflextuben är avstämd till ungefär 25 Hz. Mellanregistret har en egen kammare som också är avstämd med basreflextuber. Mellanregistrets tuber mynnar i fronten på båda sidor av baffeln. Basreflextuben sitter i sockeln där också filtret är placerat. Både basen och mellanregistret är akustiskt dämpade, alltså man placerar dämpmaterialet direkt bakom högtalarkorgen. Detta är en dämpningsmetod som inte är så vanlig men den rekommenderas av t.ex. Doctor R.H. Small. När man använder den här typen av dämpning påverkar man elementets Thiele-Small parametrar. Högtalarens yttermått är: B = 37.5 cm, H = 71 cm medräknat Sonic Design dämpfötter som jag använder för att minimera vibrationer i lådan. Djupet är ungefär 48 cm.

I filtret ingår CFAC-spolar i serie med bas och mellanregister och en MIT-kondensator i serie med diskanten. De andra filterelementen är polypropylenkondensatorer och låginduktiva motstånd. Delningsfrekvensen mellan diskant och mellanregister ligger vid ca. 4000 Hz med 6 dB filter på diskanten och 6/12 dB lågpass filter på mellanregistret. Bas-mellanregisterfiltrets delningsfrekvens ligger vid ca. 400 Hz och är 6/12 dB filter. Det betyder att man börjar med ett 6 dB filter och sen skär man 6 dB ytterligare ungefär en oktav högre (eller lägre). Filtret är "hard-wired". Filterkonstruktionen är dataoptimerad med CALSOD och finjusterad med noggranna lyssningar. Särskild vikt har lagts vid att få en så "snäll" impedanslast som möjligt för rörförstärkare.

PM-högtalarna testades i Elektronikvärlden hösten 1994 och Bertil Hellsten skrev att dessa högtalare hade en god förmåga att återskapa inspelningsrummet. Han körde också ett bastest där han använde en 40 Hz och en 100 Hz ton och drev högtalarna till en distortionsnivå av 10 % där han då mätte utnivå på 1 m avstånd. PM-högtalarna hade exakt samma nivå vid både 40 och 100 Hz. Vilket var i nivå med en annan högtalare i testen med ett 18" baselement. PM-högtalarna har verkligen en ren och tät bas med en kapacitet att spela mycket högt. Man får subwooferkänsla utan överhäng. Förmågan att måla upp en stor ljudbild är nästan perfekt, p.g.a. homogeniteten mellan högtalarelementen och den rena mellanbasen som gör att man "ser" hela inspelningsrummet. En person jag känner kallade dem "sömlösa". Denna person sa också att han aldrig tidigare hade haft den där känslan av att ha "en hel symfoniorkester i sitt vardagsrum".


Tillbaka till Aurussidan.
Om mig.