Aurus Specifikationer

Aurus är ett två-vägs system med ett 6.5" Peerless CC-line baselement och en 1" Peerless diskant. Diskanten monteras bakifrån på baffeln i ett exponentialhorn med maskinskruvar och rampamuffar ingjutna i betongen. Baselementet monteras på samma sätt framifrån på baffeln. Baffeln är utformad så att den ska ge så låga diffraktions-effekter som möjligt samt att den ska se bra ut. Dessutom har stor vikt lagts vid att placera diskanten i rätt tids-läge i förhållande till baselementet. Exponentialhornet fungerar som en akustisk omvandlare. Fördelen med att använda ett horn i konstruktionen är att, när man kompenserar för hornets förstärkning i filtret så sänker man också distortionen. När man använder hornladdning får man dessutom en korrekt placering av diskanten i tids-lägesplanet. Lådan är tillverkad av 19 mm MDF som är fanerad med ett askfanér.

Basreflextuben är 68 mm i diameter och mynnar i botten av lådan. Detta gör att resonanserna i tuben blir mindre märkbara. Tuben är avstämd till ungefär 44 Hz.

Baselementet är akustiskt dämpat. Det betyder att dämpmaterialet är placerat direkt bakom högtalarkorgen. Denna dämpningsmetod är inte så vanlig, men den rekommenderas av bl.a. Doctor R.H. Small. (Carlsson använde denna metod i sina OA5-or) När man använder den här typen av dämpning påverkar man elementets Thiele-Small parametrar.

Filtret i Aurus innehåller en CFAC-spole i serie med baselementet och en MIT-kondensator i serie med diskanten. De andra komponenterna i filtret är polypropylen kondensatorer och låginduktiva motstånd. Delningsfrekvensen ligger vid ungefär 1800 Hz med 6 dB filter på diskanten och 12 dB filter på basen. Filterkonstruktionen är dataoptimerad med CALSOD och finjusterad genom omfattande lyssningar. Filtret är "hard-wired" på högtalarterminalerna. Terminalerna är avsedda för "bi-wiring". Högtalarens utvändiga dimensioner är: B = 24 cm, H = 42 cm och D = ungefär 28 cm.

Jag har också konstruerat ett stativ med tre ben som stämmer överens med högtalarens design. Stativet står på tre mässingskoner och är gjort av rektangulära stålrör som är avsedda att fyllas med t.ex. blästersand eller blykulor. Stativets höjd är 65 cm medräknat Sonic Design dämpfötter som jag använder mellan stativet och högtalaren för att minimera vibrationer i lådan.

Överhuvudtaget är detta en högtalare som har kapacitet att få ut det mesta ur det inspelade materialet. Den har en förmåga att kristallklart återge ett mycket stort dynamiskt spektra, från de minsta mikrodetaljerna till mycket starka crescendon.


Tillbaka till Aurussidan.
Om mig.